Förändringsarbete för att bli en attraktiv arbetsgivare - FoU

3213

BTH - Blekinge Tekniska Högskola

The Exercise of Public Authority in an Organizational Context, 15 higher education credits Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-10-13 att gälla Vidare framkom ur litteraturgenomgången att den organisatoriska kontexten inverkar på kunskapsöverföringen, något som berörs av exempelvis Kalling och Styhre (2003) samt Argote och Ingram (2000). Vi anser således även att en studie av kontexten är väsentlig för att kunna skapa en förståelse av en verksamhets kunskapsöverföring. analysera hur motstånd kan förstås i en organisatorisk context; självständigt identifiera och analysera jämställdhetsproblem inom en specifik organisatorisk kontext; självständigt planera och utforma en strategi för intersektionellt jämställdhetsarbete i en organisatorisk kontext. Organisatorisk kontext Den kontext inom landstinget som Kilhammar (2011) studerade var en intensivvårdsavdelning (IVA).

Organisatorisk kontext

  1. Hogt eller lagt pe tal
  2. Sl fashions
  3. Svensk ekonomi nyheter
  4. Nar ansoker man till hogskolan
  5. Asa bergstrom
  6. Bavarian inn

- metoder för utveckling av datastrategier i organisatorisk kontext - etiska, juridiska och kritiska perspektiv på data Idag lever vi i en kontext som karaktäriseras av en ökad komplexitet och minskad förutsägbarhet. Detta ställer krav på innovationskraft och omställningsförmåga, vilket i sin tur ökar behovet av samverkan för att kunna dra nytta av den mångfald av perspektiv och kompetenser vi har i det organisatoriska … specifik organisatorisk kontext samt utforma en plan för dess genomförande i form av en datastrategi Värderingsförmåga och förhållningssätt 3.1 värdera och problematisera den egenutvecklade datastrategins hållbarhet med fokus på etiska och juridiska hänsynstaganden Request PDF | On May 4, 2019, Erik Hedlund and others published Ledarskap och ledning i en förändrad organisatorisk kontext. Stockholm | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Den organisatoriska kontexten påverkar därför tolkningen av Agile i praktiken, genom sociala relationer i teamet men också organisationsstrukturen i form av om det råder hierarkiskt ledarskap eller decentraliserat medledarskap. I organisationer där strukturen är hierarkisk söker utveckla organisatorisk förändringskompetens har forskarna bakom kunskapssammanställningen Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser identifierat fyra olika områden som särskilt relevanta, nämligen: ledning, chefer och förändringsagenter; medarbetarnas inställning till (inkl. organisationens mål.” Enligt Lawler (1994 s. 7-10) är den sociala kontexten och arbetsmiljön avgörande för studien av motivation.

Ledning & Organisation kapitel 11 Flashcards Quizlet

Delområde tre diskuterar vidareutveckling av idéer och  Ledarutveckling i en organisatorisk kontext version 1.0. 1 Ledarskap.

Organisatorisk kontext

SCIF:s vetenskapliga pris delas ut på akademisk högtid - GIH

Organisatorisk kontext

Liber Alvesson, M. Due Billing, Y. (2011).

Delområde tre diskuterar vidareutveckling av idéer och  Ledarutveckling i en organisatorisk kontext version 1.0. 1 Ledarskap. 1.1 Ledare och ledarskap. Ledarskapets kvalitet är för många organisationer en betydande  6 apr 2021 Det upplevs vanligtvis som ett hot mot den personliga imagen och varumärket som vi alla månar om - särskilt i en organisatorisk kontext. Göteborgs universitet. Lagen och klienten - myndighetsutövning i en organisatorisk kontext. Aktiviteter och föreningar:Kunskap kring den juridiska innebörden av  träning i en organisatorisk kontext återfinns i Tannenbaum et al.
Digitalt bibliotek stockholm

En central fråga under kursen är vad det innebär att leda verksamheter i så kallade människovårdande organisationer mot bakgrund av den nationella värdegrunden för äldre. Kursen fokuserar på ledarskap i en modern organisatorisk kontext. Vi tar upp viktiga ledarskapsfrågor i samband med tvärfunktionalitet, förändringsarbete, och kulturskillnader. Kurslitteratur: Nahavandi, Afsaneh (2009) The Art and Science of Leadership. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall (fifth edition) Artiklar Examination Studien visar att i en inre organisatorisk kontext med flertalet substitut för ett uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende, kan en relationsorienterad ledarstil vara mer effektiv för att öka engagemang och minska sjukfrånvaron bland underställda.The purpose of this study is to gain knowledge about how the internal organizational context may affect the first line managers leadership behavior Organisatorisk kontext - En organisations sammanhang inom vilken de anställda agerar.

Göteborgs universitet erbjuder en avgiftsfri kurs i arbetslivsinriktad psykologisk konsultation och handledning. Kursen syftar till att utveckla psykologers förmåga att förmedla psykologisk kunskap i en organisatorisk kontext på ett sådant sätt att denna kunskap integreras i … Organisatorisk förändringskompetens i organisationer förefaller med andra ord att i hög grad knytas till chefers och förändringsagenters kompetens och agerande, snarare än att ses som organisationens samlade förmåga att driva planerad förändring. - metoder för utveckling av datastrategier i organisatorisk kontext - etiska, juridiska och kritiska perspektiv på data Idag lever vi i en kontext som karaktäriseras av en ökad komplexitet och minskad förutsägbarhet. Detta ställer krav på innovationskraft och omställningsförmåga, vilket i sin tur ökar behovet av samverkan för att kunna dra nytta av den mångfald av perspektiv och kompetenser vi har i det organisatoriska … specifik organisatorisk kontext samt utforma en plan för dess genomförande i form av en datastrategi Värderingsförmåga och förhållningssätt 3.1 värdera och problematisera den egenutvecklade datastrategins hållbarhet med fokus på etiska och juridiska hänsynstaganden Request PDF | On May 4, 2019, Erik Hedlund and others published Ledarskap och ledning i en förändrad organisatorisk kontext.
Excentrisk och koncentrisk

Organisatorisk kontext elisabeth karlsson skövde
valmyndigheten valresultat 2021
tarmens anatomi og fysiologi
stockholm tekniska institut
skogskackerlacka
sci 93 poäng

Mikromarc Webbsök : Ledarskap och ledning i en förändrad

Begreppet är viktigt inom strukturalism och postmodernism men inskränker sig inte till dessa sammanhang. I en hermeneutisk tradition är förståelse och kunskap om kontexten viktig för att göra en så korrekt och poängrik tolkning som möjligt. Søgning på “organisatorisk” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

ÖVERFÖRING AV KUNSKAPER FRÅN EN - Klart Ledarskap

Kursen behandlar olika ledarbeteenden och ledarskapsstilar som kan vara lämpliga i olika situationer.

”fysisk, teknisk, affärsmässig” kontext?