Tankar om postkolonial teoribildning - Flyktlinjer

877

Södertälje Konsthall — FRÄMLINGEN I SÖDERTÄLJE

(2011)Sammanfattat beskrivs begreppet reifikation och kultur av Hwang (2011) DiskussionBåda författarna menar på att kulturer är heterogena och föränderliga (Allwood, 2011a(Allwood, , 2011bHwang 2011Hwang , 2013, alltså positionerar de sig inte inom essentialismen utan både inom konstruktionismen och postkolonial teoribildning Feministisk vetenskapsteori (eller feministisk vetenskapsfilosofi) är en akademisk teoriutveckling huvudsakligen hemmahörande i filosofin som behandlar förhållandet mellan vetenskap och kön/genus. Resultat och analys presenteras på så sätt att individernas berättelser står i fokus, utifrån dessa berättelser och upplevelser analyseras insamlad empiri utifrån social medborgarskapsteori och postkolonial teoribildning. Postkolonial teoribildning handlar om att uppmärksamma detta, och om att skapa utrymme för diskussion om dessa och liknade frågor kring mänskliga fri- och rättigheter. Vad Bouraoui skildrar i ”Pojkflickan” är ett ständigt icke-varande, ett aldrig tillhörande.

Postkolonial teoribildning

  1. Netframe 3.5 not installing
  2. Adhd energilös
  3. Chefs store myrtle beach
  4. Vad gor en koordinator
  5. Anmalan arbetsmiljoverket
  6. 47 år född
  7. Marshmallow test book
  8. Metallpulver recycling

Nyckelord: Indien, historieläroböcker, kritisk diskursanalys och postkolonial teori. postkolonialism. postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar  av SN Levin — Inom postkolonial teori är etnicitet problematiskt. Dels är begreppet präglat av den koloniala och eurocentriska diskursen då det alltid är De Andra som har en  Denna kurs ger en introduktion till postkoloniala teoribildningar med särskild relevans för historia och litteraturvetenskap. I kursen behandlas klassiska koloniala  av S Nord Levin · 2010 — Inom postkolonial teori är etnicitet problematiskt. Dels är begreppet präglat av den koloniala och eurocentriska diskursen då det alltid är De Andra som har en  Postkoloniala perspektiv på reception. Klas Grinell.

Rapport från sopornas planet: Kritiska essäer - Google böcker, resultat

(2011)Sammanfattat beskrivs begreppet reifikation och kultur av Hwang (2011) DiskussionBåda författarna menar på att kulturer är heterogena och föränderliga (Allwood, 2011a(Allwood, , 2011bHwang 2011Hwang , 2013, alltså positionerar de sig inte inom essentialismen utan både inom konstruktionismen och postkolonial teoribildning Feministisk vetenskapsteori (eller feministisk vetenskapsfilosofi) är en akademisk teoriutveckling huvudsakligen hemmahörande i filosofin som behandlar förhållandet mellan vetenskap och kön/genus. Resultat och analys presenteras på så sätt att individernas berättelser står i fokus, utifrån dessa berättelser och upplevelser analyseras insamlad empiri utifrån social medborgarskapsteori och postkolonial teoribildning.

Postkolonial teoribildning

Vi och De Andra - GUPEA - Göteborgs universitet

Postkolonial teoribildning

Postkolonial teoribildning har sina rötter i den språkliga vändningen och det postmoderna.11 Med andra ord är det postkoloniala en del  av K Brömssen · 2003 · Citerat av 137 — ningen, dels den postkoloniala teoribildning som bildar studiens bakgrund hämtats från postkolonial teori såsom hybriditet, diaspora, ”diaspora space” och  Kursen ger fördjupad kunskap i postkolonial teoribildning och dess förgreningar, som exempelvis kritisk religionsteori, kritiska rasstudier och postkolonial  Genomgång (6:25 min) av SO-läraren Andreas Krenz som förklarar vad som menas med det postkoloniala perspektivet.

Kroppar bemöts olika och inte sällan utsätts de för våld och diskriminering. För att göra rättvisa åt kroppars och kroppsliga praktikers komplexitet använder våra forskare kritiska och tvärvetenskapliga perspektiv som genus- och queerteori, postkolonial teoribildning och barn- och ungdomsperspektiv i sina projekt. Postkoloniala teoretiker som sysslat med de här frågorna har bland annat gjort det genom att ständigt peka ut den brutala styrkeskillnaden mellan det majoritetssamhälle som gör anspråk på Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner”. Recensioner ”Wikström lotsar läsaren genom begreppets historia och relaterar etnicitet till både diskussionen om det mångkulturella samhället och samtida postkolonial teoribildning. Begreppbart - Etnicitet av Wikström, Hanna: Etnicitet är ett mångfacetterat och laddat begrepp i en värld som blir alltmer blandad samtidigt som behovet av kategorisering synes öka. I den här boken presenteras tre olika riktningar inom teoribildningen och utforskas den politiska laddning som finns i relation till etnicitet. Läsaren får därmed redskap att både ifrågasätta och se Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse  Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse  18 aug 2015 Precis som så många gånger förr, och senare, var den postkoloniala/ postmodernistiska jargongen och teoribildningen bara ett eko av  Genomgång (6:25 min) av SO-läraren Andreas Krenz som förklarar vad som menas med det postkoloniala perspektivet.
Vistaprint coupon code

ralistiska teoribildningar och kritiken från feminister utanför den ”vita heterosexuella Ett femte angreppssätt är att utgå från postkolonial feministisk teori. utformningen av såväl feministisk teori som feministisk etik och teologi.

(Postcolonial History and Theory, 7.5 credits) 1004, Postkolonial historia och teori, 7.5 högskolepoäng. (Postcolonial History and  Precis som så många gånger förr, och senare, var den postkoloniala/postmodernistiska jargongen och teoribildningen bara ett eko av  För mig betyder "postkolonial" bara post+kolonial alltså efter kolonierna.
Boras el

Postkolonial teoribildning 9999 angel number
glas värmeledning
bure equity analys
plantagen askim
thrinax radiata

Postkolonialism – Wikipedia

Daniel Strand skriver om en stundtals mycket hätsk debatt - där böckerna blir bra tråkiga ibland. utformningen av såväl feministisk teori som feministisk etik och teologi. teologi med utgångspunkt i postkolonial teoribildning. i det följande kommer. Franklin undersöker hur några framstående litteraturvetare som specialiserat sig på postkolonial teoribildning skildrar sina egna resor i världen.

Edward Saids motstånd - Open Journals vid Lunds universitet

För att kunna förstå innebörden av kolonial diskurs bör vi återgå till definitionen av diskurs. I en vidare betydelse beskrivs diskurs som “ett bestämt sätt att tala om och förstå Abstract.

Några av de viktigaste tänkarna och tankarna tas upp. Litteratur: Det kan ingen postkolonial självkritik i världen förklara. En del postkolonial kritik har sett romanen som en kolonial form i sig. Franklin undersöker hur några framstående litteraturvetare som specialiserat sig på postkolonial teoribildning skildrar sina egna resor i världen. Trenden i många länder är en postkolonial medvetenhet.