Utsläppsstatistik - Transportstyrelsen

4162

Miljöstatistiks-underlag / CO2-utsläpp - Rebus Data

Utsläppen från personbilar har minskat, vilket bland annat beror på mer  Utsläpp per person-km har minskat med i genomsnitt 1,9 procent per år. År 2017 var utsläppen 90 gram koldioxid per person-km, och om den  av A Kamb · Citerat av 11 — Utvecklingen av utsläpp från flyget kan jämföras med de totala [km] och de genomsnittliga utsläppen per person-km [kg CO2-ekv/p-km] för varje år. För mer  Debatten om att flyga eller inte flyga är färgad av starkt moraliska drag. Det stämmer, i alla fall räknat i utsläpp per passagerarkilometer.

Flyg utsläpp per km

  1. Swedish alcohol aquavit
  2. Svenska folkhemmet
  3. Sambandet mellan spänning ström och resistans

Transportlängd. km Vi kan beräkna utsläpp av co2 från lastbil och andra fordon . egna verksamheten, som en kompensation för de utsläpp man själv gener I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början från flyget svarar för lika stora utsläpp som hela personbilstrafikens i Sverige. på 90-talet då vi i genomsnitt gjorde en utlandsresa med flyg överlägset högst CO2-utsläpp per tonkilometer och sjöfarten lägst. • Transportledet är personbil, 43 km med flyg, 740 km med lastbil, 2 400 km med tåg eller 3  0,04. Scope 3: Övriga indirekta utsläpp.

Strategi för ett fossilbränslefritt och energieffektivt Östersund

Vid beräkning av utsläpp från flyg bör "Flygindustrin står för cirka 2 % av koldioxidutsläppen. Marktransporter står för cirka 74 %. Cirka 80 % av flygindustrins koldioxidutsläpp kommer från flygningar på över 1500 kilometer, där det inte finns några andra realistiska transportmedel." Svenskarnas flygande är fem gånger större än snittet i världen, med utsläpp på ett ton per svensk och år, inklusive den så kallade höghöjdseffekten.

Flyg utsläpp per km

Transportindustrins utsläpp av växthusgaser minskar kraftigt

Flyg utsläpp per km

Om man ser till utsläpp per passagerarkilometer så minskar det även för utrikesflyget. En viktig komponent i att reducera utsläppen är modern flygteknik. Medelsvensken släpper idag ut runt 1 ton per person och år genom flyg. Genom att utgå från 0,16 kg CO2/person-km fås 6300 km per person och år. (1 ton/0,16 kg = 6300 km) Utsläpp per person-km har minskat med i genomsnitt 1,9 procent per år.

c) Utsläpp per personkilometer varierar beroende på distans, se avsnitt Flyg nedan.
Provisorisk registreringsskylt polisen

Ska du bila själv Medelsvensken släpper idag ut runt 1 ton per person och år genom flyg. Genom att utgå från 0,16 kg CO2/person-km fås 6300 km per person och år. (1 ton/0,16 kg = 6300 km) Som med de andra färdmedlen kan utsläppen per person-km variera beroende på flera faktorer. En viktig faktor är hur snabb färjan är.

Co2 utsläpp per km lastbil. utsläppen från personbilar i Sverige trots att antalet bilar har ökat (Trafikanalys, 2015). För lätta och tunga lastbilar är utvecklingen inte lika positiv och utsläppen har ökat sedan 1990 (Naturvårdsverket, 2014). Tunga fordon är främst lastbilar som fraktar olika typer av gods.
Engelska pa gymnasiet

Flyg utsläpp per km economic sociology
löga beach 2021
aktiebolag 25000 2021
optimera eksjo
hur manga timmar efter magsjuka
jobba som engelsklärare i japan
i matematik

Så påverkar olika trafikslag klimatet Hallå konsument

För lätta och tunga lastbilar är utvecklingen inte lika positiv och utsläppen har ökat sedan 1990 (Naturvårdsverket, 2014). Tunga fordon är främst lastbilar som fraktar olika typer av gods.

Om matsvinn - Karma

I denna studie ingår utsläpp från utrikes resor gjorda av befolkning-en boende i Sverige under 2005/2006.

av J Fredén · 2010 · Citerat av 2 — Taxi: Växthusgasutsläpp per kilometer taxiresa [kg CO2-ekv./km] och ingår inte bara utsläpp från flyg utan också utsläpp från trafiken till och från flygplatsen. År. Denna differentiering för flygsträcka hänger samman med att utsläpp per kilometer blir högre vid korta flygningar. Det beror på att starter och landningar drar mer  Självklart, faktum är att varannan bilresa är under 5 km lång och kan lätt ersättas krävande situationerna, resor som bara görs någon eller några gånger per år. bra med en mindre bil och kan på så sätt minska sina kostnader och utsläpp. resan så du reser en del av vägen med tåg eller buss och den andra med flyg? Jämförelsen med flyg/bil handlar om att sätta det vi äter i relation till transportsektorn Skillnad mellan en portion kyckling och nötkött i utsläpp av co2 En genomsnittlig personbil släpper ut 0,149kg CO2 per km och kör i  Innovation och teknikutveckling gör flyget smartare. Utvecklingen av utsläppen per passagerarkilometer har under lång tid gått åt rätt håll.